Приказки от камък и дърво – потопете се във Възраждането

Категория: Историческо наследство

Местоположение:

с. Жеравна

Основна цел:

С проекта целим да създадем предпоставки за популяризиране и засилване на туризма в селските общини на Област Сливен, да привлечем интерес сред българските и чуждестранни туристи към специфичната възрожденска архитектура, кухня, костюми и обичаи в с. Жеравна – родното място на Йовковите „Старопланински легенди”.

Конкретни цели:

В изпълнението на проекта ще вземат участие изявени ученици от гр. Сливен, които ще нарисуват 25 пейзажа от село Жеравна. Пейзажите ще бъдат обвързани с героите, сюжетите и архитектурните обекти, пресъздадени в разказите на бележития Йордан Йовков. „Старопланински легенди” и техните герои и случки ще се възродят за нов живот в живописните произведения на талантливите участници в проекта.

Участниците ще посетят селището, за да набавят снимков материал – необходим за изпълнението на проекта, да се запознаят с особеностите на всички архитектурни и културно-туристически обекти в Жеравна.

Паралелно с работата по картините, ще бъдат подготвени карти за оцветяване, които дават възможност да се проследят стъпките на Йовковите герои и да се провокира творческия поглед на зрителите и гостите на селото.

С цел допълнително промотиране на Жеравна и нейните традиции, ще бъдат подготвени 800 комплекта с цветни картички, включващи 25 пейзажа и сцени, нарисувани по време на проекта.

Изложбата с готовите картини и рекламни материали ще гостува на РИМ - Балчик,  Етнографски музей – Бургас, галерии в Сливен и Жеравна, обхващайки месеците на най-големи туристически посещения.

Основни дейности:

Първата стъпка в изпълнението на проекта ще бъде посещение на участниците Жеравна, за да набавят снимков материал – необходим за по-нататъшната работа по проекта, да се запознаят с особеностите в архитектурата и да посетят културно-туристическите обекти, застъпени в „Старопланински легенди”. Същинската работа по 25-те пейзажа с размери 20/30см. и 30/40см. ще продължи в рамките на  шест месеца.

Паралелно с работата по пейзажите, ще бъде изготвена стилизирана карта на Жеравна и околностите, подходяща за оцветяване от деца и възрастни. Картата ще включва всички архитектурни обекти, местности и ключови маршрути, които читателят ще открие в Йовковите разкази. Това ще даде възможност на съвременния човек да се потопи в специфичната атмосфера на „Старопланински легенди” и от зрител да се превърне в участник във възрожденските събития.

Освен карта с архитектурни обекти, ще бъдат направени комплекти с рекламна цел, които ще съдържат репродукции на нарисуваните от участниците пейзажи. Тяхната цел е да даде възможност за допълнително набиране на средства. Всеки комплект ще съдържа кутия и 25 картички с формат 13/9см., допълнени от колоритни и интересни факти и истории от местния фолклор.

Рекламните комплекти от картички ще се предлагат по време на гостуването на изложбата на РИМ - Балчик,  Етнографски музей – Бургас, Сливен и Жеравна, обхващайки месеците на най-големи туристически посещения.

По проекта ще бъдат ангажирани млади хора, с изявени интереси и заложби в изобразителното изкуство. Проектът ще даде възможност за изява, представяне на техните произведения и ще стимулира филантропията сред младите хора. Индикаторите за успех ще са базирани и на професионалната и творческа биография и насоки на ръководителя на проекта, който ще бъде художник с богат опит в областта на стенописта, множество реализирани стенописни проекти и опит в педагогическата дейност. Качествата на ръководителя е предпоставка участниците в проекта да постигнат оптимални резултати и да реализират заложените в проекта цели. Същия ще бъде избран от местната гилдия творци. А представянето на творбите пред широката публика допълнително ще подсили ентусиазъма на младите творци. Броят на младежите в групата ще варира от 8 до 12 в група.

Продължителност на проекта 9 месеца - от 01.12.2015 до 01.09.2016 г.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 4970 лева (четири хиляди, деветстотин  и седемдесет лева), които ще бъдат вложени, както следва:

560 лева – хонорари за обучение

400 лева – художествени материали и рамки

510 лева – наем на помещение на 17 творчески занимания

200 лева – транспортни разходи за набавяне на снимков материал и билети за туристическите обекти

250 лева – брошури и материали за популяризиране на четирите изложби

350 лева – транспортни разходи за изложбите

300 лева – нощувки и командировъчни

1100 лева –1000 карти и пликове, съдържащи обектите от „Старопланински легенди”

700 лева – 800 комплекта с цветни картички с 25 пейзажа по проекта

600 лева  - 800 цветни кутии за картичките с пейзажи

Очаквани резултати:

В края на проекта създадените произведения на изкуството ще бъдат предоставени на ОДФ за продажба и набиране на средства за нови проекти и инициативи.

В рамките на първите шест месеца от стартирането на проекта ще бъдат организирани 17 творчески работилници, в които чрез изразните средства на изобразителното изкуство ще бъдат реализирани художествените произведения от младежите, включени в целевата група. Всяко от заниманията ще има продължителност 3 часа.

След направата на рисунките, ще бъдат реализирани 4 официални изложби на картини. Очакваме изложбите да бъдат посетени от минимум 1000 посетители, като целта е да се привличат туристи във възрожденските населени места в сливенския край.

220 лв.
са събрани от 4 970 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 01.09.2016 г.

Даренията не могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Гражданско сдружение „Туризъм и възраждане”
Адрес на организацията:
с. Жеравна, община Котел
Лице за контакт:
Иванка Кинева

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Гражданско сдружение „Туризъм и възраждане”
Адрес на организацията:
с. Жеравна, община Котел
Лице за контакт:
Иванка Кинева

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ