Преиздаване на книгата "Светът на циганите" от Атанас Славов

Категория: Историческо наследство

Местоположение:

Сливен и Сливенски регион

Основна цел:

Книгата "Светът на циганите", 2002 г., е един от най-задълбочените изследователски трудове за историята на ромския етнос в Европа на световно известния автор от Атанас Славов. Поради нейното изчерпване от пазара е необходимо преиздаване поради големия интерес.

Конкретни цели:

Стимулиране на разговори и дискусии със заинтересувани от темата. Събиране на средства за издаването на книгата чрез предварителна продажба, което ще послужи като основа на бъдещи инициативи за решаване на различни въпроси вътре в ромската общност.

Основни дейности:

Организиране на серия от представяния на книгата в районите с преобладаващо ромско население в град Сливен и околните села с цел набиране на средства за преиздаването на книгата. Издаване и повторно представяне на книгата в районите с преобладаващо ромско население в сливенско.

Необходим общ бюджет по пера:

  • 1000 лв. - разходи по издателска дейност - набор, коректор, предпечат, печат
  • 300 лв. - разходи по представяне на книгата преди и след преиздаването й

Очаквани резултати:

Стимулиране на желание за повече познание по историята на сливенския край.

Поставяне на основи за бъдещи дарителски кампании.

Подпомагане на мирния диалог и намаляване на противопоставянето между различните групи в обществото.

Противопоставяне на езика на омразата и стимулиране на ползотворни дискусии за решаване на различни обществени проблеми.

2 лв.
са събрани от 1300 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 14.02.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация "Земя 08"
Адрес на организацията:
с. Селиминово
Лице за контакт:
Бойко Николов
Телефон: 0988827064
E-mail: zemya08@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Фондация НОРГЕ
Адрес на организацията:
Сливен
Лице за контакт:
Добромир Батинков
Телефон: 0894477363
E-mail: batinkov@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ