Под покрива, където мечтите стават реалност

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

с. Звъничево

Основна цел:

Ние, от Фондация "КУЗМАНОВ" се обръщаме към Вас за подкрепа при ремонта на покрив на къща, където бихме желали да работим с деца и младежи в нужда и със специални нужди от региона на Пазарджик и не само. Ние успешно работим с такива деца вече на територията на гр. София, но бихме желали да изградим дневен център за деца със специални нужди сред селската природа, близо до гр. Пазарджик. В него добре са дошли и деца и младежи, които имат нужда от подкрепа или са "в норма", защото всички деца на България са наша отговорност, на възрастните, и всички деца имат нужда от подкрепа, за да станат уверени, достойни и активни граждани.

Ако имате нужда от допълнителна информация - моля, свържете се с нас по удобен за Вас начин.

Инициативата се реализира от отдел "Социални дейности" на Фондация "КУЗМАНОВ". Може да посетите и нашия сайт - http://www.foundationkuzmanov.com, за да разберете повече за реализираните от нас дейности.

Конкретни цели:

Ремонт на покрива на къща, която да се използва за дневен център за работа с деца и младежи в нужда.

Основни дейности:

  • разрушаване на съществуващия покрив;
  • изграждане на нов безопасен покрив, съобразен стандартите и изискванията;
  • последващ ремонт на помещенията, където ще се помещава дневният център.

Необходим общ бюджет по пера:

Цялостната офертата за ремонт на покрив, предложена от строителна фирма, е в размер на 15 000 лв.

Очаквани резултати:

Сигурно и надеждно място, където в последствие да се изгради дневен център за работа с деца и младежи.

0 лв.
са събрани от 15000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 09.09.2016 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация "КУЗМАНОВ"
Адрес на организацията:
п.к. 4415, с. Звъничево, ул. "Двадесет и втора" № 20
Лице за контакт:
Атанас Кузманов
Телефон: 0878302753
E-mail: foundationkuzmanov@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Фондация "КУЗМАНОВ"
Адрес на организацията:
п.к. 4415, с. Звъничево, ул. "Двадесет и втора" № 20
Лице за контакт:
Фондация "КУЗМАНОВ"
Телефон: 0878302753
E-mail: foundationkuzmanov@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ