Нашата история

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

ПУ "Власаки Шуманов" - гр. Сливен

Основна цел:

Интегриране на деца със специални нужди към техни връстници водещи нормален начин на живот.

Конкретни цели:

В периода на опознаване ще се разкрият нуждите и проблемите на две различни групи деца. Реализирането на проекта ще докаже необходимостта от общуване на децата от масовите училища с тези от Помощно училище, то ще им помогне да превъзмогнат предразсъдаците и ще ги възпита на толерантно отношение към различните от тях.

Срещите на деца от Помощно училище с техни връстници от масови училища ще им помогне да се осъзнаят като значими партньори в приятелски и творчески взаимоотношения, те ще се качат на сцената редом със своите нови приятели.

Проекта има за цел да направи всички участници преки или косвени съпричастни към живота на децата в неравностойно положение и да направи крачка напред в работа с тях.

Основни дейности:

  • Подбор на деца доброволци от масови училища
  • Обучаване на децата- доброволци за работа с деца със специални нужди
  • Провеждане на срещи и общи занимания с деца от помощно училище
  • Обединяване около идея за съставяне на приказка или история за новосъздаденото приятелство
  • Представяне пред публика на създадената история

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта - 1 040 лв. / Търсено финансиране - 600 лв.

  • Материали за провеждане на занимания с деца
  • Хонорар на специалист
  • Декори и костюми

Очаквани резултати:

Подобряване на самооценката и създаване на чувство за значимост на децата от помощно училище.

Възпитаване на толерантност и съпричастност децата от масовите училища.

1 040 лв.
са събрани от 1 040 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.03.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация "Добродетел"
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ж.к."Сини камъни" 29-А-6
Лице за контакт:
Димитър Петков Русев
Телефон: 0899 255 290
E-mail: de2_1974@abv.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Ф-я Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр.Сливен, ул."Славянска" 3,ет. 4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 0888 329 967
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ