Мъдростта в благословиите и пожеланията на Бабинден, Трифоновден и Великден

Категория: Семейство и бит

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Богатството на словесните умотворения, каквито са благословиите и пожеланията, са свидетелство за народната душевност, светоглед и култура.

НЧ "Дружба-1993" Сливен, чиято мисия е да съхранява и възстановява българските традиционни празници, да даде възможност на възрастните хора от кв. "Дружба":

 • да се включат в пресъздаването на ритуалната обредност на Бабинден, Трифоновден, Великден
 • да предадат и научат по-младите на благословиите и пожеланията и тяхната магическа сила свързана с обичаите
 • да запознаят с необходимите атрибути за извършване на ритуалната обредност
 • носиите като важен компонент в обичаите

Конкретни цели:

НЧ "Дружба -1993" Сливен си поставя за цел:

 1. Да информира клубовете на пенсионера в квартала за темата на проекта.
 2. Да провокира възрастните хора от квартала да се включат в събирането и споделянето на благословии и пожелания свързани с обичаите. Това ще се случва всеки петък в читалището в рамките на проекта.
 3. Да им предостави възможност активно да участват в написването и поставянето на обичаите.
 4. Възрастните хора да се чувстват ангажирани, значими и да видят добрия резултат.

Основни дейности:

Реализирането на проекта включва в себе си възстановяването на празниците като събитията ще се състоят на:

 • 20.01.2017/21.01.2017 - Бабинден;
 • 14.02.2017 - Трифоновден;
 • 14.04.2017/16.04.2017 - Великден.

 1. Проучване характерните особености на ритуалните празници в Сливенски регион
 2. Описание на обичаите Бабинден, Трифоновден, Великден /сценарии/
 3. Поставяне на обичаите /подбор на участници, набавяне на атрибути, заучаване на благословиите и пожеланията/
 4. Предаване, въвеждане на по-младите в ритуалната обредност /срещи, познавателни викторини с малки и по-големи/
 5. Изработване на брошури с благословиите и пожеланията за обичаите
 6. Създаване на диск с поставените обичаи

Необходим общ бюджет по пера:

Обща стойност на проекта 1000,00 лв. /хиляда лв./.

 • Материали за възстановяване на обичаите - 100,00 лв.
 • Носии /ризи или туники /10 бр. х 40,00 лв./ - 400,00 лв.
 • Запис на обичаите /диск/ - 100,00 лв.
 • Дипляни/брошури - 150,00 лв.
 • Материали за участниците /грамоти, албуми, сувенири, паметни знаци/ - 250,00 лв.

Очаквани резултати:

 1. Засилване на интереса към други традиционни български празници от по-младите.
 2. Привличане на нови участници в художествените колективи на читалището.
 3. Утвърждаване на контакта между-читалище-клуб на пенсионера-училище-детска градина.
 4. Закупуване на носии /ризи или туники/ за участниците в самодейните колективи.

1000 лв.
са събрани от 1000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.11.2016 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Народно Читалище "Дружба-1993"
Адрес на организацията:
гр. Сливен,кв. "Дружба" пред бл. 17 "А"
Лице за контакт:
Красимира Абраамян
Телефон: 0895506000
E-mail: chdrujba_sl@abv.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Народно Читалище "Дружба-1993"
Адрес на организацията:
гр. Сливен,кв. "Дружба" пред бл. 17 "А"
Лице за контакт:
Красимира Абраамян
Телефон: 0895506000
E-mail: chdrujba_sl@abv.bg

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ