Моми от 21 век учат бабини занаяти

Категория: Историческо наследство

Местоположение:

гр.Сливен

Основна цел:

Основната цел на проекта е приобщаване на младите хора към българските обичаи и традиции.

Конкретни цели:

 1. Запознаване на девойките с традициите на нашите баби в изработването на носиите си.
 2. Развиване на умения за работа с традиционни материали и вграждане на български мотиви.
 3. Представяне на изработените носии и привличане на младите хора към българските традиции и култура.

Основни дейности:

 • Подготовка, презентиране на проекта и събиране на участниците в него (девойки, обучители и продкрепящи от училища и читалища)
 • Предаване и опознаване на традициите на нашите баби
 • Боядисване на вълнена прежда, чрез естествени багрила
 • Тъкане на торба
 • Мънистена украса за глава и накити
 • Везана престилка
 • Везана пазва за риза
 • Тъкане на колан на кора
 • Ушиване на кърпа за глава на ръка
 • Везане на кърпичка и поръбване
 • Представяне чрез ревю на изработените носии, уърк-шоп
 • Популяризиране на дейностите чрез снимков материал

Необходим общ бюджет по пера:

800 лв., средствата са за:

 • Материали за работата - 300 лв.
 • Занимания - 380 лв.
 • Майсторски свидетелства - 20 лв.
 • Рекламни материали - 100 лв.

Очаквани резултати:

 • Минимум 8 девойки на възраст 13-16 г., които ще участват в проекта.
 • Минимум 8 тъкани торби, 8 мънистени накита за глава, 8 везани престилки, 8 везани ризи, 8 кърпи за глава, 8 везани кърпички.
 • 30 млади хора, които ще се включат в представянето, уърк шопа

Очаквани качествени резултати:

 • В качественото отношение очакваме да привлечем интереса на участниците към традиционните носии и занаяти и предаването на тези умения в поколенията.
 • Дейностите по проекта ще развият национална идентичност чрез културата и бита на нашите баби.
 • Младите хора ще получат възможност по приятен и ненатрапчив начин да се откъснат от компютрите и телефоните и ще формират нови знания и умения.

800 лв.
са събрани от 800 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 15.09.2016 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Младежка банка Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Жулиета Велева
Телефон: 0888 329 967
E-mail: youthbank.sliven@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
НЧ „Отец Паисий – 1936”
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „СВ. Иван Рилски” 2
Лице за контакт:
Жулиета Велева
Телефон: 0895 506 039
E-mail: otecpaisii1936@abv.bg

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ