Баскетболът - спорт за всички

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Създаване на условия за практикуване на баскетбол от деца и младежи в неравностойно финансово положение, с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

Конкретни цели:

Осигуряване на възможности за деца и младежи в затруднено финансово положение да придобият знания, умения и навици за практикуване на баскетбол, чрез свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти.

Основни дейности:

  • Сформиране на група /отбор/ от 10-12 деца и младежи
  • Провеждане на тренировъчни занимания /12 бр. х 2 ч./, включващи изучаване и усъвършенстване на техники и умения в баскетбола
  • Провеждане на 2 контролни срещи с баскетболни отбори от същата възрастова група
  • Провеждане на благотворителен мач между тренираните деца и техните родители

Необходим общ бюджет по пера:

Необходимите финансови средства са в размер на 1 800 лв. за:

  • Закупуване на баскетболни топки
  • Закупуване на спорни екипи
  • Плодове и минерална вода за тренировки и контролни срещи
  • Хонорар на треньор
  • Наем на спорна зала

Очаквани резултати:

Създаване на условия за спорт и физическа активност на 12 деца и младежи в затруднено материално положение.

Събраните средства от благотворителния мач ще бъдат дарени на фонда към ОДФ Сливен за даровити и бедни деца.

1 800 лв.
са събрани от 1 800 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.03.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Баскетболен клуб "Сливен 2010"
Лице за контакт:
Ангел Стефанов
Телефон: 0899/ 161 908
E-mail: sliven_2010@abv.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Ф-я Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 0888 329 967
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ