Аз чета гладко, артистично и изразително

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Стимулиране желание за четене и подобряване способността на четене при децата от ромски произход.

Конкретни цели:

Да се стимулира желанието за четене на група ромски деца.Посредством прочета на подбрани произведения ще бъдат възпитаване у тях ценности като: доброта,съпричастност, съчувствие, взаимопомощ и др.

С реализацията на проекта целим ромските деца да открият четенето като приятно занимание, което да осмисля свободното им време и то сформира у тях по-високо самочувствие и да им създаде по-добра переспектива за развитие.

Основни дейности:

  • Сформиране на групи деца от ромското малцинство
  • Подбор на произведения за четене, в които е залегнала тематаза доброто
  • Занимания с деца за анализиране на вече познати приказни герои
  • Занимания за импровизация на моменти от прочетени произведения
  • Израбтка на кукли на познати персонажи и разиграване на интересни ситуации
  • Предаване на наученото в рамките на проекта, на съученици в определени часове

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта 1 200 лв./ Сума за финансиране - 580 лв.

  • Хонорар ментор
  • Книги и помагала за четене
  • Материали за изработка на кукли
  • Наем на помещение за провеждане на заниманията

Очаквани резултати:

Група ромски деца откриват в четенето на книги интересно и приятно занимание, което да осмисля свободното им време и повишават самочувствието си от постигнатите резултати в следствие заниманията по проекта.

1 200 лв.
са събрани от 1 200 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.03.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация "Войводите на Сливен"
Адрес на организацията:
гр. Котел, "Петър Матеев" - 1
Лице за контакт:
Вяра Начева
Телефон: 0898 488 448
E-mail: viara.nacheva@abv.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Ф-я Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр.Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 0888 329 967
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ