Разпространение на филма "Пътят на вярата"

Категория: Благотворителност

Местоположение:

Църква "Свети Великомъченик Георги Победоносец" на Бармук баир над град Сливен

Основна цел:

Премиерата и разпространението на документалния филм "Пътят на вярата" са част от кампанията за набиране на средства за възстановяване на църквата "Свети Великомъченик Георги Победоносец" и местността около нея на Бармук баир над Сливен.

Конкретни цели:

Идеята на създателите на този филм и организаторите на премиерата е със събраните дарени средства от разпространението на филма да се облагороди мястото около възстановения храм, както и да се направи чешма и кът за отдих в памет на Тодор Терзиев.

Основни дейности:

Основните стъпки и дейности, които ще се предприемат за реализиране на кампанията (идеята):

А. Организиране на кампания за разпространение на филма и събиране на средства

 1. Прожектиране на филма по покана от организации подкрепящи кампанията;
 2. Кампания чрез социалните мрежи и доброволци (граждани и организации);
 3. Организиране на благотворителни концерти и събития на които да се разпространява копие от филма;
 4. Други събития с благотворителна цел в помощ на кампанията.

Б. Дейности по облагородяване на мястото около възстановения храм, чешма и кът за отдих

 1. Изработване и одобрение на архитектурен и технически проект (приема се с предимство архитекти или проектантски бюра, които да направят това с доброволен труд);
 2. Избор на изпълнител (освен с осигуреното финансиране от същия ще се очаква да участва с доброволен труд и материали);
 3. Реализиране на одобрените проктни решения с избрания изпълнител
 4. Други дейности възникнали по време на кампанията.

В. Всички дейности и събития от кампанията за реализиране ще бъдат обсъдени и съгласувани с настоятелството на храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец".

Необходим общ бюджет по пера:

Сумата от 9900 лева е съгласно идеен проект за изграждане на:

 1. Кът за отдих по образец и типов модел включващ беседка, маса, пейки, кошчета и мини детски кът;
 2. Чешма съгласно архитектурен проект към храма;
 3. Други дейности по облагородяване около храма.

Копието на филма ще се разпространява под формата на дарение срещу сумата от 10 лева.

Всеки изпратил дарение чрез Общността.сом ще има възможност да получи копие от филма на адрес:

Галерия Арт Център Седем
Адрес: Гр. Сливен, п.к 8800
Ул. "Ген. Столипин" 26 (м/у НАП и пл. В. Левски)
Работно време от понеделник до петък : от 9:00 ч. до 18:00 ч.
Събота: от 9:00 ч. до 14:00 ч.

Очаквани резултати:

 1. Събрани достатъчно средства за реализиране на идеята за облагородяване на мястото около възстановения храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец", както да се направи чешма и кът за отдих в памет на Тодор Терзиев;
 2. Облагородено мястото около възстановения храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец";
 3. Изградена чешма и кът за отдих в памет на Тодор Терзиев.

Продължение на кампанията с други събития с други цели за по-доброто бъдеще на Сливен и региона.577 лв.
са събрани от 9900 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 16.04.2018 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Настоятелство храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец"
Адрес на организацията:
гр. Сливен
Лице за контакт:
Ваня Иванова
Телефон: +359888048111

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Фондация за развитие на регион Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен
Лице за контакт:
Стефан Марков
Телефон: +359893696750
E-mail: fdrs.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ