Вкусни пътешествия из Сливенския край

Категория: Други

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Проектът има за цел, чрез издаването на сборниците "Вкусни пътешествия из Сливенския край" да опази и популяризира традиционни кулинарни рецепти. Този проект ще укрепи връзките между поколенията. В сборниците ще се документират и увековечат автентични ястия свързани със Сливенския край, за полза на идните поколения, както и като ръководство за работа на читалищни дейци и др. богатство и укрепване на връзките между поколенията. Целта на проекта е съхраняване на народната памет, в частност кулинарни традиционни рецепти.

Проекта е насочен към следните целеви групи:

 • Читалища
 • Библиотеки
 • Училища
 • Музеи
 • Общини
 • Широката публика

Основни дейности:

 1. Оповестяване и популяризиране на проекта: изпращане на прессъобщение
 2. Популяризиране на проекта /чрез интернет сайта на фонда и фейсбук страницата/
 3. Организиране на среща с представители на общината и читалищата, изготвяне на план за работа с тях, разпределяне на задачи
 4. Изготвяне на кулинарни анкети
 5. Срещи по места с представители на читалищата и други хора, познаващи традициите, събиране на рецепти
 6. Кулинарни изложби
 7. Подготовка, разпечатване на книги
 8. Разпространение на книгите /срещи по културните и образователни институции/
 9. Организиране на заключителен форум и пресконференция за представяне на резултатите от проекта и книгите

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта: 9 600 лв, от които:

 • Транспортни разходи - 1 050 лв.
 • Хранителни продукти кулинарни изложби - 1 800 лв.
 • Награди - 300 лв.
 • Събиране и написване на рецептите - 500 лв.
 • Обобщаване на анкетите - 500 лв.
 • Редактиране    - 300 лв.
 • Оформление на корици и илюстрации - 300 лв.
 • Предпечат - 500 лв.
 • Отпечатване - 4 350 лв.

Очаквани резултати:

По време на проекта ще бъдат включени не по-малко от 12 читалищни центрове от областта, които ще организират съвместно с фонда кулинарни изложби. Кулинарните сборници ще достигнат до голяма част от представителите на общността, съставляваща 100 000 души. Книги ще бъдат дарени на Община Сливен, исторически музей, на всички читалища, библиотеки и училища от общината.

Проектът ще даде възможност да се запазят традиционните кулинарни рецепти, като в същото време ще даде възможност на младите хора да научат повече за кулинарното наследство на своя край и ще възпита у тях чуство на гордост и принадлежност.

В рамките на проекта ще бъдат произведени и издадени сборниците „Вкусни пътешествия из Сливенския край” в тираж всяка 1000 бр. или общо 2000 екземпляра.

7 800 лв.
са събрани от 9 600 лв.

 

Остават

100 дни

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.01.2020 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
НЧ "Пробуда - 1938" с. Панаретовци

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Славянска” № 3, ет. 4
Телефон: 044 / 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ