Подадена ръка

Категория: Образование и наука

Местоположение:

гр.Сливен

Основна цел:

С този проект се цели да се създаде обмен на знания и умения между представители на елитните гимназии в града и ученици от ромски произход, учещи в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков”, Сливен.

Темата за интеграцията на малцинствата е особено актуална, затова проектът е насочен именно към методите и начините за приобщаване, давайки на представителите на малцинствата възможност и умения да бъдат пълноправни и пълноценни членове на обществото

Конкретни цели:

Този проект е крачка в правилната посока към интеграция на маргиналните групи на обществото. Той дава възможност за устойчиво развитие и за реална професионална реализация на малцинствените участници.

Контактът между различните групи ще допринесе за по-добро разбиране и по-голяма толерантност, важни фактори в развитието на едно общество.

Основни дейности:

Проектът включва 18 работилници, всяка една от които е посветена на придобиването на различни знания и умения, приложими в професионалното развитие на учениците. Тези работилници са свързани с тематичната насока на обучението в ГПТО „Добри Желязков” и ще научат участниците как да изработват различни бижута и аксесоари за облекла, да правят ръчно рисувани платове и уникални художествени допълнения към един тоалет. По този начин придобитите знания в техникума се допълват от новите знания, за да дадат по-голям спектър на професионална реализация на ромските участници.

12 работилници са предназначени за обучение на младежите, ученици в елитните гимназии на града. По време на работилниците, освен придобиването на знания, участниците ще изработват предмети, които по-късно ще вземат участие в благотворителни базари. Набраните средства ще бъдат използване за закупуване на материали и инструменти, с които участниците от ромски произход ще могат да продължат да прилагат натрупаните знания и умения.

Очаквана сума от благотворителни базари: 1000-1200лв.

6 работилници ще се проведат на място, в ГПТО „Добри Желязков”. Там участниците от първите 12 работилници ще могат да влязат в ролята на ментори и да обучат ученици – представители на ромските малцинства.

Придобитите умения могат да дадат посока в пълноценното професионално развитие и реализация на представителите на малцинствените групи.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 3540 лева, които ще бъдат вложени, както следва:

  • 1600 лв. – материали, необходими за проекта
  • 480 лв. – хонорари за обучение
  • 200 лв. – транспортни разходи
  • 720 лв. – наем на зала
  • 150 лв. – рекламни материали за набиране на участници и за популяризиране на проекта
  • 240 лв. – кетъринг по време на проекта
  • 150 лв. – непредвидени разходи

Очаквани резултати:

В проекта ще вземат участие между 10 и 15 ученици на възраст 13-18 години от големите гимназии в Сливен и около 20 ученици на възраст 15-17 години от ГПТО „Добри Желязков”, представители на ромски малцинства.

1770 лв.
са събрани от 3540 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.06.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация „Добродетел”
Адрес на организацията:
гр. Сливен
Лице за контакт:
Виктория Новакова

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр.Сливен ул. "Славянска" 3, ет.4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 044/411832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ