Надежда за децата на кв. „Надежда”

Категория: Социална среда

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Осъзнаване от младите хора в кв. „Надежда” на неблагоприятните социални последици от ранните съжителства и изоставянето на деца.

Конкретни цели:

 1. Да очустви, разкрие и екранизира на  младежите, бременните и младите ромски семейства от кв. „Надежда” в гр. Сливен собствените здравно-социални и икономически загуби от ранните раждания
 2. Да включи преживелищния ефект в промяната на нагласи и поведение чрез участие на част от бенефициентите на кампанията в 2 малки театрални спектакъла - на тема – негативните последици от ранните бременности и съжителствания и изоставянето на деца до 3 г. възраст

Основни дейности:

 1. Улични и училищни превантивни флашмобове – 1
 2. Изготвяне на сюжет/текст/сценарий за 1 спектакъл на открито или в евангелски църкви
 3. Спектакли - режисура, реквизит, актьори, озвучаване
 4. Работа на терен – интерактивна и с видео: сред лица и семейства с умерен риск от изоставяне – 3 души х 120 часа
 5. Административна - технически асистент и комуникатор

Необходим общ бюджет по пера:

 • Улични и училищни превантивни драма флашмобове - 1 флашмоб х 500 лв. = 500 лв.
 • Изготвяне на сюжети/текст/сценарий за 1 спектакъл - 1 спект. х 100 лв. = 100 лв.
 • Спектакли - режисура, реквизит, актьори, озвучаване - 1 спект. х 500 лв. = 500 лв.
 • Работа на терен сред лица и семейства с умерен риск от изоставяне (3 души х 100 часа) - 300 ч. х 10 лв. = 3000 лв.
 • Технически асистент и комуникатор - 2 м. х 400 = 800 лв.

Обща сума: 4 900 лв.

Очаквани резултати:

 1. Изнесен 1 флашмоб - в училище (6 ОУ) или в кв. „Надежда”
 2. Осъществени 300 часа работа на терен с 90 рискови семейства и/или младежи с нагледни видео материали и интерактивни техники
 3. Около 2000 души гледали флашмобовете и улични спектакли
 4. 180 деца на възраст 10-12 г. гледали училищните флашмобове
 5. Намалени случаи на ранни съжителства и изоставяния на деца сред 50% от участвалите в проекта 90 рискови семейства и 90 учащи момичета на 12 години

220 лв.
са събрани от 4 900 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 16.11.2016 г.

Даренията не могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация „Здравето на ромите”
Адрес на организацията:
гр. Сливен, Здравно-социален център – кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” 6
Лице за контакт:
Д-р Стефан Панайотов
Телефон: 044/663001
E-mail: drstefpan@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Фондация „Здравето на ромите”
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Сан Стефано” 62
Лице за контакт:
Валентина Парушева
Телефон: 044/662129
E-mail: v.parusheva.89@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ