Детство без насилие

Категория: Социална среда

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

  • Повишаване на информираността по отношение на насилието над деца
  • Намаляване на случаите на насилие в дома, на улицата и в училище

Конкретни цели:

Децата, техните родители и близки от рискови групи и райони с преобладаващо ромско население да бъдат информирани и обучени как да търсят правата си, къде могат да получат закрила и помощ. Кои са институциите, които трябва да се сезират при случаи на насилие.

Основни дейности:

По време на проекта ще се проведат публични обсъждания и информационни кампании в 12 малки населени места от Община Сливен, където има детски градини и училища: Селиминово, Гавраилово, Самуилово, Крушаре, Бяла, Сборище, Шивачево, Кермен, Жельо войвода, Блатец, Драгоданово, Злати войвода.

Ще бъде изработена и разпространена дипляна, с която да се повиши информираността на родители, учители и деца. Дипляната ще съдържа: дефиниция за насилие, видове насилие, в т.ч. и сидрома PAS, насилието между деца, тормоз и т.н. В дипляната ще бъдат обявени координати на всички институции, които трябва да бъдат сезирани при насилие над дете.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 6 620 лв. (шест хиляди шестотин и двадесет лева) лева, които ще бъдат вложени, както следва:

  • Хонорар лектор - 30 лв./среща х 24 = 720 лв.
  • Хонорар модератор - 30 лв./среща х 24 = 720 лв.
  • Разходи за гориво/транспорт - 50,83 лв. х 24 срещи = 1220 лв.
  • Командировъчни - 5 души екип х 10 лв. х 24 = 1200 лв.
  • Кетъринг - 35 лв. х 24 срещи = 840 лв.
  • Материали за срещите/Канцеларски - 30 лв. х 24 срещи = 720 лв.
  • Дипляна/Листовка - 1000 бр. х 1,20 лв. = 1200 лв.

Очаквани резултати:

Чрез този проект ще бъдат обхванати над 400 човека /родители, учители, възпитатели, медицински и социални работници, деца жертви на насилие и техни близки и приятели от 12 малки населени места от Община Сливен.

Участници/Партньори на инициативата ще бъдат: Държавната агенция за закрила на детето, Агенция "Социално подпомагане"/Отдел "Закрила на детето"/, Служители от местната администрация, Министерство на здравеопазването, МВР, психолози.

3310 лв.
са събрани от 6620 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.05.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Сдружение „Безгрижен живот”
Адрес на организацията:
гр. Сливен
Лице за контакт:
Веселина Казакова
Телефон: 0888329967

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул."Славянска" 3, ет,4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 044/411832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ